Почистване на аспирации

Важността на почистването на вентилациите

Пренебрегването на редовното почистване на вентилационните системи води до натрупване на прах, мазнини, отлагания и влакна в системата, които бързо могат да се превърнат в основна причина за алергии или пожар. Топлата, мазна среда също е идеална среда за размножаване на бактерии и насекоми.

Регулаторни изисквания

Наредбите за здравословни и безопасни условия на труд и заповедта за пожарна безопасност изискват лицата, отговорни за работното място, да извършат оценка на риска на вентилационните системи и да действат въз основа на резултатите от оценката на риска, за да премахнат или поне сведат до минимум „риска от пожар“.

Здраве & безопасност

Наредбата за здравословни и безопасни условия за труд препоръчва вентилационните системи да се почистват поне веднъж годишно. Някои застрахователни компании дори изискват почистването да се извършва по-редовно, особено там, където съоръженията се използват непрекъснато, като заводи, хотели, болници, ресторанти и заведения за бързо хранене. Нередовното почистване на тези системи може да обезсили застрахователното покритие на сградите.

ВИЖТЕ КАК ИЗПЪЛНЯВАМЕ ТЕЗИ ДЕЙНОСТИ