За Зелен Троян

Ние сме представители на екологично и социално отговорния бизнес в Троян. Стартираме дългогодишна екологична програма Зелен Троян, с която да направим Троян без отпадъци и пластмаса до 2030 година.

За постигането на тази цел планираме:

  1. Да създадем информационна платформа, в която всеки гражданин на Троян да показва къде има нужда от нашите дейности по почистване или събиране на отпадъци.
  2. Да провеждаме 2 кампании годишно за почистване на града от отпадъци и замърсявания.
  3. Да почистваме от храсти и паднали клони туристическите пътеки, защото Троян е много важна туристическа дестинация и чистотата на околната среда е жизнено важна за здравето и благосъстоянието на всички нас.
  4. Да привлечем бизнеси, училища и граждани за тези доброволчески акции, за да покажем на практика, че с участието на всеки от нас можем да подобрим чистотата на любимия ни град.
  5. Да създадем рециклиращо решение за отпадъци, които не трябва да отиват на сметището.
  6. Да провеждаме обучения на децата за добрите практики за намаляване на отпадъците и опазване на околната среда.
  7. Да създадем програма от кратки практически занимания за: а) Отговорно потребление, б) Намаляване на генерираните отпадъци, в) Разделно събиране, рециклиране и компостиране, г) Повторна употреба и споделяне в рамките на класа, училището и общността.
  8. Работейки заедно с всички граждани на Троян в тази посока, ние ще: засилим увереността на децата, че техните усилия могат да дадат резултати и им покажем, че са едни от най-добрите и умни деца в България.

Убедени сме, че с действията и постигнатите резултати ще привлечем и други бизнеси, водени от истински отговорни Троянци.

Присъединете се към общите ни усилия за борба с отпадъците и замърсяването с пластмаса.

Разчитаме на вашата помощ и подкрепа и сме готови да обсъдим всички идеи за сътрудничество и отговорим всички ваши въпроси.

Включете се

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Регистрирайте се

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Станете партньор

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.